SOLUCIONS INFORMÀTIQUES MANTENIMENT A EMPRESES CÒPIES DE SEGURETAT ASSISTÈNCIA REMOTA I DOMICILI RECUPERACIÓ DE DADES LABORATORI D’ELECTRÒNICA REPARACIÓ SMARTPHONES I TABLETS NETEJA DE VIRUS XARXES LAN / WIFI REPARACIÓ DE PORTÀTILS I PC’S SOLUCIÓ DE PROBLEMES